A A A

Zawory

W butle stalowe do gazów są wkręcone zawory przeznaczone do pobierania gazu z butli i powtórnego jej napełnienia. Zawory do wszystkich gazów spawalniczych z wyjątkiem acetylenu są wykonane z mosiądzu prasowanego i mają gwintowany boczny króciec przeznaczony do przykręcania reduktora. Zawory do acetylenu rozpuszczonego są wykonane ze stali i nie mają króćca bocznego tylko gniazdo, dlatego też reduktory do acetylenu zakłada się na zawór butli za pomocą jarzma, a nie nakrętki łącznikowej. Poza tym, zawory do acetylenu nie mają kółka pokrętnego, lecz są otwierane i zamykane zdejmowanym kluczem. Zawory do propanu-butanu mogą być zwykłe — jak np. do gazów sprężonych, względnie mogą mieć w swej dolnej części kulkę oraz rurkę syfonową, zezwalającą na pobieranie gazu bądź z fazy ciekłej, bądź gazowej, bez ustawiania butli zaworem do dołu. Na rys. 30 przedstawiono różne typy zaworów. W tabl. VIII zestawiono wymiary gwintów króćców bacznych.

Zaworów do tlenu nie wolno oliwić. Szczelność zaworów należy sprawdzać wyłącznie za pomocą wody mydlanej (niezależnie od rodzaju gazu). W razie nieszczelności należy dokręcić dławicę, albo zawór zamknąć i wymienić uszczelkę pod dławica na nową. Jako tworzywa uszczelniające stosować należy: steelon, fibrę i ebonit. Uszczelki z gumy są stosowane do zaworów do CO: i acetylenu, natomiast zakazane do tlenu. W zaworach acetylenowych można również stosować przetłuszczoną skórę. Wszystkie zawory należy chronić przed uderzeniami. W czasie transportu, na zawory wkręcone do butli należy zakładać kołpak: ochronne.

Zawory do butli można również stosować jako zawory odcinające, np. na sieci rurociągów tlenowych do zamocowania reduktorów sieciowych, na zbieraczach butli itp.